Tvangsparring av hund

Tvangsparring

 

Leste til min forskrekkelse hos NRK om Pomeranian-tispa som ble utsatt for tvangsparring med sin egen halvbror mens eier ble mer eller mindre "tvunget" til å se på inntil hunden nådde et stressnivå hvor hun mistet livet. Hva som rent fysisk er dødsårsaken er ikke fastslått. Men det er vel kanskje god sjanse for at hunden ville ha levd i dag om den ikke hadde blitt utsatt for dette umenneskelige og hensynsløse traumet som kenneleieren skal ha kalt en normal parring.

Jeg kjenner ikke til hva som ellers er normalt. Og har heller ingen kjennskap til denne saken spesielt. Så min uttalelse må bli på generelt grunnlag. Men om tvangsparring/ voldtekt assistert av hundeeiere eller oppdrettere er normal prosedyre må det være på høy tid å forby denne praksisen ved lov og sørge for at det blir satt inn ressurser på å avsløre dette. Ikke minst må det være klekkelige bøter for utøvelse av denne typen overgrep mot et hjelpeløst dyr. Det bør være ethvert anstendig menneskes opplagte ansvar å melde fra om slike ting.

Etter mitt syn bør en person som utfører slike handlinger fradømmes retten til både å eie dyr, eller ha omsorg for barn i all fremtid da det avslører en grunnleggende og uhyggelig brist i normalt følelsesliv, empati og respekt. Evner man ikke å sette seg inn i, eller vise forståelse for hva kjæledyret går igjennom og hvordan eieren opplever dette kan man fort være skremmende nær psykopatiske trekk hvor ønske eller evne for normal medfølelse er svekket såpass at man ikke bør ha mulighet til håndtere hjelpeløst liv, være seg dyr eller mennesker. 

Trodde jo også det er en kjent sak at man ikke parrer dyr i nær slekt.  Men hører jo at det foregår på såkalte valpefabrikker eller hos useriøse oppdrettere. Som sagt kjenner jeg ikke denne saken. Men jeg etterlyser i høy grad straffeforfølgelse av denne typen dyremishandling og håper noen kan fortelle meg at man ryker på en god fengselsstraff eller i det minste en uforglemmelig bot når man bedriver ren mishandling av dyr, på denne eller andre måter. 

Det er da uhyggelig at mennesker som anser assistert voldtekt av kjæledyr som normalt, har anledning til å gå løse blant oss andre og kanskje gå hjem og ha omsorg for små barn, eller demente, gamle på sykehjem? Jeg vemmes.

I tilfellet Pomerian-tispa håper jeg eieren straffeforfølger saken så langt det lar seg gjøre og sørger for at vedkommende som var ansvarlig for denne grusomme og brutale episoden får pålagt litt  "tvang" i sitt eget liv i form av en klekkelig bot eller en god, lang ferie bak lås og slå. Så kan jo vedkommende tenke litt på hvordan det hadde vært om en selv var blitt utsatt for den tvangen hun utøver mot dyr og kaller normalt......Om nå dette stemmer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits