hits

Regjeringa pissa på oss velger'a!

Demokrati, eller folkestyre, kjennetegnes ved at befolkningen har innflytelse via frie valg. I Norge velger vi representanter som håndterer dette på daglig basis. Større og viktigere saker har vi folkeavstemming om. Det er demokrati i praksis. 

Respekten for demokratiske prossesser er grunnleggende for Norge som nasjon og er dypt rotfestet i vår kultur. Ja, alt vi tror på. Heldigvis kunne ingen av våre politikere komme på å se bort fra resultatet av en folkeavstemming. Det ville være uhørt i et sivilisert land hvor ingen skyter utenfor stemmelokalene. Ingen folkevalgt med respekt for seg selv og sine velgere ville komme på å kaste en stemme i søpla.

Vi vurderer, diskuterer, veier for og imot -Og bruker vår demokratiske rett til å  vippe vektskåla i den retningen vi etter nøye vurdering mener er best. Så er det flertallet som avgjør. Det er Norge, slik vi kjenner det. Norge i rødt, hvitt og blått, med bunader, æresfølelse for felles verdier og stolthet over det generasjoner før oss har fått til.

For noen år tilbake hadde vi EU-avstemming. Flertallet sa nei. Og som verdige deltakere i et demokratisk samfunn respekterte våre politikere avgjørelsen som falt. Og gjorde sitt beste i en situasjon hvor slett ikke alle var enige i utfallet. Vi er stolte av dette samfunnet. 

Nå har det vært folkeavstemming i mange kommuner. Kommunesammenslåing har vært luftet. Og folket har diskutert, vurdert og veid for og imot. Brukt sin borgerrett og avgitt sin stemme. I mange kommuner har flertallet talt. Og flertallet sa nei. Tilhengerne har svelget tapet. Motstanderne har jublet. For slik fungerer demokratiet. Når flertallet har talt er saken avgjort.

Sittende regjering bestemte imidlertid at kommunene som stemte nei, likevel skal tvangssammenslås. Stikk i mot folkeviljen. Stikk i mot resultatet av valget. Og stikk imot lokal kunnskap. Og dette forsvarer de. Med iver.

Det er vanskelig å ta inn over seg at vi i dag har en regjering i demokratiet Norge som tilsynelatende ikke respekterer demokratiske prossesser. Og åpenlyst forsvarer det. Det er svik mot alle som avga sin stemme. Og et maktmisbruk vi sjelden har sett maken til i land vi liker å sammenligne oss med.

Dette fra partiene som forfekter respekt for individets frie vilje. Retten til å bestemme selv.

Vi ser nå at regjeringspartiene er mer opptatt av retten til å bruke narkotika, retten til segway og retten til vannscooter, enn av retten til å bli respektert for en lovlig avgitt stemme i offentlig utlyste valg. Når resultatet ikke passer med regjeringens plan, bestemmer de ganske enkelt at folk ikke vet sitt eget beste. At lokale politikere og kommunestyrer må tas under formynderi og tvinges inn i større kommuner. De har "retten til å ikke bli hørt".

Dette fra partier som i høylydte ordelag har forklart at nordmenn ikke trenger formynderi, besserwissere og moralpoliti. Vi trenger åpenbart mye heller fri cannabis, større kommuner, mindre sykepenger  og valg som ikke tjener til annet enn pynt. 

Hvis noen lurer på hvorfor det er dårlig valgdeltakelse, er det kanskje betimelig å spørre: Kan det tenkes at folk ikke gidder å dra seg ut av sofaen om deres rettmessige stemme ikke blir hørt uansett? Ikke teller. Og er uten betydning for de som representerer landet?  Ser ikke regjeringen at troen på demokratiet undergraves av dette?

En ikke ukjent skriftsamling har engang uttrykt det slik: "Et godt tre bærer god frukt. Et dårlig tre bærer dårlig frukt". Så langt har fruktene vært mindre til helseforetakene, mer bompenger, nye avgifter, kutt i ytelser til de som har minst og kutt i skatt til de som har mest. Vi har en regjering som får makt ved å så splittelse og mistenksomhet mellom befolkningen i eget land. Som tropper opp med skjorter med teksten "God tur"  og et digert anker på et tidspunkt verden har en fortvilet og kostbar flyktningekrise hvor småbarn drukner. Ingen er for å flytte alle flyktninger til Norge. Men jeg ser heldigvis ingen andre som synes det passer å troppe opp med slike motiver nå. Vi har politikere som vekker forferdelse, selv i Trumpland med sine "Lik og del"  når småunger tvangsutkastes på bursdagen sin. Men som ikke har gjort noe med at Norge spar ut i underkant av 300 mill årlig til kriminelle på rømmen. 

Er demokrati for regjeringen rett til dop og billig sprit, men ingen rett til demokrati i praksis? Jeg kommer aldri til å stemme på partier som håner velgerne og latterliggjør de verdier vårt land er bygd på.  Aldri.

En bekjent av meg sa det mer folkelig. "Regjeringa pissa på oss velger'a!"

Godt valg!

 

#valg# #stemme# #demokrati# #regjering# #splittelse# #respekt# #kommunesammenslåing# #tvangsssmmenslåing# #pissa# #folkestyre# #flertall#

2 kommentarer

07.07.2018 kl.02:05

Ja, de gjør dette.. Jeg fant ut av at folkeavstemning ikke er avgjørende men "rådgivende". Folkets stemme kan ignoreres. Til og med da vi stemte NEI til EU, så hadde de makt til å si JA.

Det er fordi at vi ikke har folkestemning i grunnloven. Det må endres.

Grunnen til at vi ikke fikk folkeavstemning om ACER-saken er fordi politikerene fryktet et NEI fra oss. Da hadde de likevel tvunget igjennom et JA og folket hadde blitt rasende. Så det er bedre for dem å si NEI til en folkeavstemning slik at ingen legger merke til at de har makten til å drite i folket.

Dette er noen av temaene jeg skal ta for meg på min blogg, så det er virkelig et tema som interesserer meg og jeg liker måten du skriver på!

Nicky-6

07.07.2018 kl.02:20

Anonym: Takk for innspill. Blir spennende å lese bloggen din.

Skriv en ny kommentar